profesjonalne artykuły hippiczne

Przejdź do głównej treści »

Twój koszyk jest pusty

Zwroty

Zwrot towaru przez konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.

Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:

    1. Produkty wykonywane na specjalne zamówienie/ na miarę,
    2. Produkty zamówione z indywidualnym logiem


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować nas, tzn.


Equine Sports  z siedzibą  w Gdańsku 80-299, ul. Herkulesa 24 , wpisana do CEIDG pod nr REGON 362096382; Tel.:  (+48)504372370; Adres e-mail: biuro@equinesports.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub drogą mailową).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Konsument przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy  wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykorzystaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały  użyte w pierwotnej transakcji, chyba  że wyraźnie po uzgodnieniu możliwe jest  inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związanych z tym zwrotem.
 
Prosimy odesłać nam zamówienie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o dostąpieniu od umowy. Termin ten musi być  zachowany.

Adres do zwrotu zamówienia został podany w zakładce KONTAKT:
 
 

EquineSports  nie stosuje polityki towarów zastępczych.

 

 Zwrot należności Klientom

1. EquineSportsLine dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:  

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 

b) zwrotu produktu z zamówienia (odstąpienia od umowy), które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy. 

2. Zwrot  pieniędzy nastapi na: 

a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone: 
- z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej; 
- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie

b) Jeżeli zamówienie zostało opłacone punktami PAYBACK, należna kwota zostanie zwrócona w formie Ekarty Prezentowej lub w formie środków zgromadzonych w zakładce „Twoje środki” na koncie Klienta, lub w formie odpowiedniej ilości punktów PAYBACK, w zależności od wyboru Klienta. Jeżeli Klient nie dokona żadnego wyboru, należność zostanie zwrócona w formie środków zgromadzonych na „Twoich środkach”.


3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie EquineSports nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania EquineSportsLine numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. EquineSportsLine nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.  

4. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej.